Tab Content

6

 1. Sveiciens! atvainojos pa trauc?jumu, nedaudz nož?loju ka sapsihojos un atsl?dzos no t?mas ''hibr?dais pastiprin?t?js''
  vai Tu k? gana liels specs nevar?tu man pal?dz?t izv?l?ties k?du sh?mu vai to iepriekš atr?d?to pielabot? es te v?l to pašu iel?d?šu http://devicemusic.ucoz.ru/forum/5-61-3 vai tik traki ir k? teica kaspish ka piln?ga klaun?de? a kas b?tu ka barošanas blokam stabiliz?ciju uz lauktranzistoriem v?l uztais?tu?
 2. Sveiks!
  Ir interese nosta??ijas nol?kos reanim?t sava m?ža pirm? ma?a radagbalu (uz DDR eksporta "Jupiter-Stereo Recorder", padomij? d?v?ts par "Jupiter- 202") un pie reizes p?rtais?t no paraz?trull?ša uz siksni?as piedzi?u. Las?ju, forum?, ka Tev kr?jumos "m?t?jas" jau gatavs uzvirpots rull?tis. Labpr?t ieg?d?tos to gatavu, jebšu pal?gtu skic?ti vai linku Internet?.
  Zvan?ju uz pievienoto tel.Nr., bet bez atbildes
  J?nis (Friidis, Long John).
  Ogre
  LMT 26332850
 3. Sveiki! Oscilops ir p?rdots vai ne?
  Ja n?- pa cik p?rdod?
 4. ??????? ????? ?1-117.?3-63.?7-40,
 5. 29978778, 25400849
 6. atsuuti savu telefona nummuru


Location
?densgalvas pils?ta 27432346 (just phone, no SMS!)


Alles was echt ist, ist gut!


3,374
1.30
6
17-01-2018 15:37
19-02-2018 13:04
09-01-2011
0