Nu basus un Hi End no dzirksteļizlādes laikam nav ko gaidīt:)