Un pats tinējs arī ir gana pieredzējis. Var redzēt, ka viņš ar to nodarbojās lielos apjomos. 1-2 transformatoru dēļ diez vai kāds tādu galdu meistaros.