Ā, tur tā sāls! un es visu laiku brīnos, ko tie TVdakterīši visu laiku - baltā nāve, baltā nāve...