Nezinu, vai par tēmu, bet kādreiz veiksmīgi no PIC eeprom pārsūtīju datus uz datoru caur COM portu, izmantojot programmu RS232 Data Logger.