To mainīgo vajag definēt kā - volatile u32 VOnOff; Tas dos kompilātoram norādi, lai neoptimizē griešanos pie mainīgā. Citādi jau vīņš nekādi nevar zināt, ka kaut kāds tur interrupts paņem un izmaina...