4. vai 16. mikrenes kājiņa.
Parakņājies pats pa datulapu, lai zinātu, kas uz viņām jāpadod.