Ko vairs mocīties ar pīckām, es un citiSDRisti lieto miniwip aktīvo antenu... tīri labi tver pat 2m augstumā no zemes līmeņa, klajā vietā....
Miniwipa shēma man gan cita - viens 2N7000 mosfets kā izteces atkārtotājs un barošana: 4,5...5V